Hvem er vi

Henrik Rømer

Speciallæge i Almen Medicin
f. 1963

Speciallæge i Almen Medicin 2000, praktiserende læge siden 2002.
Diplomeret idrætslæge og diplomeret akupunktør.
Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening, Praktiserende Lægers Organisation, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Idrætsmedicinsk Selskab, Medicinsk Selskab for Akupunktur, Den danske og svenske diabetes forening samt American Association of Family Medicin.

Bred klinisk erfaring fra flere special afdelinger, blandt andet intern medicin (især diabetes og hjerte- og lungesygdomme), gynækologi, ortopædkirurgi, mave-tarm-kirurgi, pædiatri (børnesygdomme) og ungdoms- og voksenpsykiatri

Været konsulent for sundhedsstyrelsen om livsstilssygdomme og redaktionsmedlem for "Opsporing og behandling af overvægt hos voksne.", National klinisk vejledning for almen praksis. Været medicinkonsulent for region Hovedstadens kvalitetsenhed KAP-H. Endvidere rådgiver for Novo Nordisk om type 2 diabetes og overvægt samt for MSD, Bohringer og Astra om hjerte-karsygdomme og type 2 diabetes.

Underviser og kursusleder på flere forskellige kurser (emner bl.a.: idrætsmedicin, kommunikation, allergi, rejsemedicin, diabetes, hjertesygdomme, overvægt, rusmidler, ungdomspsykiatri, børnesygdomme, cancersygdomme, mv.) i Lægeforeningen, på Lægedage, for lægemiddelindustrien samt for diabetesforeningen.

Tidligere fagpolitisk aktiv som landsformand for Fraktionen af Yngre Almen Medicin (FYAM), siddet i bestyrelsen for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), i PLO-Hovedstaden og repræsentantskabet for PLO (Praktiserende Lægers landsorganisation) samt i uddannelsesudvalget for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS), mv.

Rikke Sund

Speciallæge almen medicin.
f. 1971

Speciallæge i almen medicin siden 2014. Medejer af Fredensborg Lægehus fra 1. oktober 2020. Tidligere arbejdet hos Lægerne Gl. Strandvej Nivå. Har desuden arbejdet som praktiserende læge på Bornholm og i Norge.

Jeg er meget optaget af at vi som praktiserende læger skal spille en central rolle ift det enkelte menneskes sundhed og sygdom.

Særlige interesseområder er gynækologi, børne- ungdoms- og voksen psykiatri, sygdomme og lidelser hos ældre samt palliation. Jeg deltager løbende i målrettet efteruddannelse.

Gennem årene har jeg undervist på kurser for læger og praksispersonale, undervist lægestuderende på Københavns Universitet og undervist sygeplejersker på Campus Nordsjælland. Jeg har sparringsmøder jævnligt med Fredensborg kommunes akutfunktion.

Jeg er praksiskonsulent i Fredensborg kommune.

Ditte Erlangsen

Speciallæge i almen medicin
f. 1974

Speciallæge i almen medicin siden 2014. Fra 1. oktober 2020 ansat som fast speciallæge i Fredensborg Lægehus.
Jeg har arbejdet som praktiserende læge rundt omkring i Danmark samt i Norge og Nepal.
Jeg interesserer mig for infektionssygdomme, social medicin og kroniske sygdomme. Jeg er i det hele taget optaget at de sårbare patienter. Jeg holder mig løbende orienteret inden for de forskellige fagområder.
I en periode har jeg været ansat på sårcenter og har en del erfaring herfra.

Gitte Weeke

Sygeplejerske
f. 1959.

Uddannet på Slagelse Sygehus, bred klinisk erfaring fra flere forskellige medicinske og kirurgiske afdelinger, hjemmesygeplejen samt fra mange årig erfaring som konsultationssygeplejerske i almen lægepraksis samt i speciallæge praksis for lungesygdommer og allergi.

Efteruddannelse i astma og allergi, rejsemedicin, sårpleje, diabetes, lungesygdomme, hjertesygdomme, psykiatriske lidelser, kommunikation og livsstilssamtaler, kostvejledning, mv.

Louise Harcourt

Sygeplejerske
f. 1980.

Professionsbachelor i sygepleje. Bred klinisk erfaring fra flere forskellige medicinske og kirurgiske afdelinger samt hjemmesygeplejen og som kommunal visitator.

Efteruddannelse i lungesygdomme, sårpleje, diabetes, ældresygdomme, rehabilitering, smertebehandling og smertehåndtering, kommunikation, livsstilssamtaler, kostvejledning.

Kicki Maul

Sygeplejerske
f. 1986.

Professsionsbachelor i sygepleje fra 2008.

Har en bred erfaring fra akutafdeling, hjemmesygepleje samt lunge og infektionsmedicinsk speciale.