Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder

Ny patient?

Er du ny patient i klinikken? Klik her og læs mere om brugeroprettelse.

Nyheder

Her finder du aktuelle nyheder i klinikken fx. ferie, prisændringer, ny hjemmeside m.m.

Kontakt

Find vej og kontaktinformationer
på klinikken her.

Åben konsultation tirsdag og torsdag kl. 8.30-9.00.

Åben konsultation er til een enkelt afgrænset nyopstået problemstilling og IKKE til attester eller kontroller af kronisk sygdom, hertil bookes tid i vores kalender.

Åbningstider

TelefontidKonsultation
Mandag08.15-10 og
10.15-12
8.15-16.00
Tirsdag08.15-10 og
10.15-12
8.15-16.00
Onsdag08.15-10 og
10.15-12
8.15-16.00
Torsdag08.15-10 og
10.15-12
8.15-17.00
Fredag08.15-10 og
10.15-12
8.15-16.00

Efter kl 12 og i pauserne kl 8.00-8.15 og 10.00-10.15 er telefonen åben for helt akutte og alvorlige symptomer, der ikke kan vente til almindelig telefontid.

Henrik Rømer

f. 1963

Speciallæge i Almen Medicin 2000.

Praktiserende læge siden 2002.
Diplomeret idrætslæge og akupunktør.
Medlem af:
Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Idrætsmedicinsk Selskab, Medicinsk Selskab for Akupunktur og Diabetesforeningen.

Bred klinisk erfaring fra flere special afdelinger, blandt andet intern medicin (især diabetes og hjerte- og lungesygdomme), gynækologi, ortopædkirurgi, mave-tarm-kirurgi, pædiatri (børnesygdomme) og ungdoms- og voksenpsykiatri.

Har for sundhedsstyrelsen redigeret den nationale kliniske vejledning om livsstilssygdomme og behandling af overvægt hos voksne.

Har været medicinkonsulent for region Hovedstadens kvalitetsenhed KAP-H. Er rådgiver for Novo Nordisk om type 2 diabetes og overvægt samt for MSD, Bohringer og Astra om type 2 diabetes og hjerte-karsygdomme.

Underviser og kursusleder indenfor bl.a.: idrætsmedicin, kommunikation, allergi, astma, KOL, rejsemedicin, diabetes, hjertesygdomme, overvægt, rusmidler, ungdomspsykiatri, børnesygdomme, cancersygdomme, mv.

Tidligere fagpolitisk aktiv som landsformand for Fraktionen af Yngre Almen Medicin (FYAM), siddet i bestyrelsen for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), i bestyrelsen for PLO-Hovedstaden og repræsentantskabet for PLO samt i uddannelsesudvalget for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS).


Rikke Sund

f. 1971

Speciallæge i almen medicin siden 2014. Medejer af Fredensborg Lægehus fra 1. oktober 2020. Har tidligere været medejer i klinik i Nivå. Har desuden arbejdet som praktiserende læge på Bornholm og i Norge.

Jeg er meget optaget af, at vi som praktiserende læger, skal spille en central rolle ift det enkelte menneskes sundhed og sygdom.

Særlige interesseområder er gynækologi, børne- ungdoms- og voksen psykiatri, sygdomme og lidelser hos ældre samt palliation. Jeg deltager løbende i målrettet efteruddannelse og supervision.

Gennem årene har jeg undervist på kurser for læger og praksispersonale, undervist lægestuderende på Københavns Universitet og undervist sygeplejersker på Campus Nordsjælland.

Jeg er klyngekoordinator i Fredensborg klyngen, som består af alle læger i Fredensborg kommune og formand for efteruddannelsesgruppe.


Charlotte Rask

f. 1973.

Færdiguddannet læge fra Syddansk Universitet i 2001.
Speciallæge i Almen Medicin i 2019.
Speciallæge i Klinisk Fysiologi og Nuklear Medicin i 2012.

Speciallæge i Klinisk Fysiologi og Nuklear Medicin i 2012. Jeg har en bred klinisk erfaring fra flere forskellige specialer, herunder især indenfor intern medicin (kroniske sygdomme: hjertekarsygdomme, lungesygdomme, diabetes), men også indenfor mavetarmkirurgi, gynækologi, pædiatri, psykiatri.
Jeg har siden 2019 arbejdet som praktiserende læge i Holte, Hørsholm og Espergærde. Fra 09. august 2021 ansat som fast praktiserende læge i Fredensborg Lægehus.
Tidligere har jeg arbejdet på Rigshospitalets PET/CT Center med beskrivelse af PET/CTscanninger og afholdelse af daglige konferencer med overvægt af onkologiske problemstillinger. Herunder har jeg opnået en bred viden indenfor forskellige onkologiske tilstande og har også lavet forskningsprojekter.
Særlige interesseområder er indenfor kroniske sygdomme specielt diabetes og hjertekarsygdomme, men også gynækologi, led og sportsskader. Deltager løbende i almen medicinske efteruddannelser og holder sig generelt orienteret indenfor relevante almen medicinske fagområder

Deltager i supervisionsgruppe med 8 lægekolleger og med en godkendt  supervisor.

Helle Thusgaard

f. 1985.

Uddannet fra Københavns Universitet 2011. Speciallæge i almen medicin siden 1. december 2021 og siden da fastansat som speciallæge i Fredensborg Lægehus.

Bred klinisk erfaring fra flere specialafdelinger, herunder reumatologisk samt lunge-, hjertemedicinsk. Gynækologi, ortopædkirurgi, mave-tarm-kirurgi, psykiatri, pædiatri og almen praksis. 
Har under min speciallægeuddannelse arbejdet på flere hospitalsmatrikler i region Hovedstaden og region Sjælland, bl.a. Køge, Amager, Bispebjerg, Hvidovre og Hillerød hospital. 
Er særligt interesseret i kvalitetsudviklingen i almen praksis og er medlem af, og aktiv formand for DGE gruppe (Decentral gruppebaseret efteruddannelse). Tidligere har jeg været fagpolitisk aktiv som fælles tillidsrepræsentant for yngre læge på Amager Hospital. Jeg er medlem af Dansk selskab for Almen Medicin, Lægeforeningen og Medicinsk Selskab og holder mig løbende opdateret indenfor fagets faglige udvikling.


Cecilie Nørregaard Albertsen

Uddannelselæge

Jeg blev læge i januar 2019 fra Københavns Universitet. Jeg har haft min KBU (klinisk basisuddannelse) på neurologisk afdeling Herlev hospital og en almen praksis i Hørsholm. Derudover har jeg 10 måneders erfaring fra gynækologisk og obstetrisk afdeling på Nordsjællands hospital.

Mine faglige interesser er mange, men jeg sætter stor pris på den almen medicinske tilgang til patienten, hvor man kommer rundt om hele mennesket, og hvor der er plads til at få vendt stort og småt.

Jeg glæder mig til de næste 6 måneder i Fredensborg Lægehus

Cecilie er ansat i perioden 1.3.22 – 31.8.22

Gitte Weeke

Sygeplejerske
f. 1959.

Uddannet på Slagelse Sygehus, bred klinisk erfaring fra flere forskellige medicinske og kirurgiske afdelinger, hjemmesygeplejen samt fra mange årig erfaring som konsultationssygeplejerske i almen lægepraksis samt i speciallæge praksis for lungesygdommer og allergi.

Efteruddannelse i astma og allergi, rejsemedicin, sårpleje, diabetes, lungesygdomme, hjertesygdomme, psykiatriske lidelser, kommunikation og livsstilssamtaler, kostvejledning, mv.


Louise Harcourt

Sygeplejerske
f. 1980.

Professionsbachelor i sygepleje. Bred klinisk erfaring fra flere forskellige medicinske og kirurgiske afdelinger samt hjemmesygeplejen og som kommunal visitator.

Efteruddannelse i lungesygdomme, sårpleje, diabetes, ældresygdomme, rehabilitering, smertebehandling og smertehåndtering, kommunikation, livsstilssamtaler, kostvejledning.


Kicki Maul

Sygeplejerske
f. 1986.

Professsionsbachelor i sygepleje fra 2008.

Har en bred erfaring fra akutafdeling, hjemmesygepleje samt lunge og infektionsmedicinsk speciale.