Henrik Rømer

f. 1963

Speciallæge i Almen Medicin 2000.

Praktiserende læge siden 2002.
Diplomeret idrætslæge og akupunktør.
Medlem af:
Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Idrætsmedicinsk Selskab, Medicinsk Selskab for Akupunktur og Diabetesforeningen.

Bred klinisk erfaring fra flere special afdelinger, blandt andet intern medicin (især diabetes og hjerte- og lungesygdomme), gynækologi, ortopædkirurgi, mave-tarm-kirurgi, pædiatri (børnesygdomme) og ungdoms- og voksenpsykiatri.

Har for sundhedsstyrelsen redigeret den nationale kliniske vejledning om livsstilssygdomme og behandling af overvægt hos voksne.

Har været medicinkonsulent for region Hovedstadens kvalitetsenhed KAP-H. Er rådgiver for Novo Nordisk om type 2 diabetes og overvægt samt for MSD, Bohringer og Astra om type 2 diabetes og hjerte-karsygdomme.

Underviser og kursusleder indenfor bl.a.: idrætsmedicin, kommunikation, allergi, astma, KOL, rejsemedicin, diabetes, hjertesygdomme, overvægt, rusmidler, ungdomspsykiatri, børnesygdomme, cancersygdomme, mv.

Tidligere fagpolitisk aktiv som landsformand for Fraktionen af Yngre Almen Medicin (FYAM), siddet i bestyrelsen for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), i bestyrelsen for PLO-Hovedstaden og repræsentantskabet for PLO samt i uddannelsesudvalget for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS).


Charlotte Rask

f. 1973.

Færdiguddannet læge fra Syddansk Universitet i 2001.
Speciallæge i Almen Medicin i 2019.
Speciallæge i Klinisk Fysiologi og Nuklear Medicin i 2012.

Jeg har en bred klinisk erfaring fra flere forskellige specialer, herunder især indenfor intern medicin (kroniske sygdomme: hjertekarsygdomme, lungesygdomme, diabetes), men også indenfor mavetarmkirurgi, gynækologi, pædiatri, psykiatri.
Jeg har siden 2019 arbejdet som praktiserende læge i Holte, Hørsholm og Espergærde. Fra august 2021 praktiserende læge i Fredensborg Lægehus.
Tidligere har jeg arbejdet som overlæge på Rigshospitalets PET/CT Center med beskrivelse af PET/CTscanninger og afholdelse af daglige konferencer med overvægt af onkologiske problemstillinger. Herunder har jeg opnået en bred viden indenfor forskellige onkologiske tilstande og har også lavet forskningsprojekter.
Særlige interesseområder er indenfor kroniske sygdomme specielt diabetes og hjertekarsygdomme, men også gynækologi, muskel- og led-sygdomme samt sportsskader. Deltager løbende i almen medicinske efteruddannelser og holder mig generelt orienteret indenfor relevante almen medicinske fagområder

Deltager i supervisionsgruppe med 8 lægekolleger og med en godkendt  supervisor.
Katarina Nikolic

f. 1988

Uddannelselæge som speciallæge i Almen medicin

Uddannet fra Københavns Universitet 2018.

Klinisk erfaring fra almen praksis, ortopædkirurgi, psykiatri og øjenafdeling.

Medlem af Lægeforeningen, Dansk Selskab for Almen Medicin og Sund Start under Dansk Selskab for Indvandrersundhed, hvor jeg underviser i det danske sundhedsvæsen.

Katarina har været ansat i perioden 1.3.23 – 30.9.23 – og er derefter i klinikken en dag om måneden – i et år, dvs frem til 1.3.24


Peter Kjærgaard

f. 1946

Speciallæge i Almen Medicin

Peter har mange års erfaring fra egen praksis, og er i Fredensborg Lægehus een dag om ugen.


Johan Gamborg

f. 1978

Speciallæge i Almen Medicin

Johan er i Fredensborg Lægehus 4 dage om ugen.


Anders Peder Winther

f. 1954

Speciallæge i Almen Medicin

Anders har mange års erfaring fra egen praksis, og er i Fredensborg Lægehus to dage om ugen.

Maria Østergaard Madsen

f. 1997

Uddannelseslæge i “KBU”

Maria er hos os i 6 md, dvs frem til 1. september 2024 og kommer fra en uddannelsesstilling på hjertemedicinsk afdeling, Hillerød Sygehus.