Korte attester: 250 kr

 • Sygemelding til skole-, eksamen- og idrætsfritagelse (Børn og unge)
 • Handicapskilt
 • Ledsagerkort

Længere attester: 500 kr

 • Sygemelding fra job
 • Mulighedserklæring
 • Kørekort (500 kr + moms = 625 kr)

Attester til nedenstående takseres med 500 kr pr påbegyndt kvarter.

 • Attester til High school
 • Lokomotivfører
 • Værgemål
 • Dykkercertifikat
 • Journaloplysninger til forsikring

Offentlige attester og private attester til forsikringsselskaber (fx FP, AES, Kommunale attester) afregnes med pris iht. Gældende aftale med Lægeforeningen (www.laeger.dk/attestnoeglen) og ellers efter tidsforbrug