Korte attester: kr

 • Sygemelding til skole-, eksamen- og idrætsfritagelse (Børn og unge)
 • Handicapskilt 380 + moms
 • Ledsagerkort

Længere attester: kr

 • Sygemelding fra job
 • Mulighedserklæring
 • Kørekort

Attester til nedenstående takseres med 450 kr pr påbegyndt 10 minutter.

 • Attester til High school
 • Lokomotivfører
 • Værgemål
 • Dykkercertifikat
 • Journaloplysninger til forsikring

Offentlige attester og private attester til forsikringsselskaber (fx FP, AES, Kommunale attester) afregnes med pris iht. gældende aftale med Lægeforeningen (www.laeger.dk/attestnoeglen) og ellers efter tidsforbrug